x

Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa phiên bản 4.1

Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành các tiêu chí chất lượng dành riêng cho phòng khám đa khoa, trong tình hình đã có nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, Sở Y tế đã xây dựng cập nhật Bộ tiêu chí chất lượng dành cho các phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố, phiên bản 4. Bộ tiêu chí chất lượng này cũng là cơ sở để các phòng khám đa khoa đang hoạt động trên địa bàn thành phố phấn đấu thực hiện và Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng tất cả phòng khám đa khoa.

Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa phiên bản bao gồm 23 tiêu chí, cụ thể như sau:

 

Mỗi tiêu chí được xây dựng và thiết kế theo nguyên tắc bậc thang chất lượng gồm 5 mức, trong đó, mức 1 là vi phạm các quy định pháp luật, mức 2 là các điều kiện và các hoạt động tối thiểu phải có, mức 3 là các điều kiện và hoạt động cần thiết mà tất cả phòng khám phải phấn đấu thực hiện, mức 4 là mức khuyến khích phấn đấu để đạt chất lượng khá, mức 5 là mức khuyến khích tiếp tục phấn đấu để đạt chất lượng tốt.

 

Cập nhật “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám đa khoa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” (phiên bản 4.1)
Văn Phòng Sở
 
Theo Sở Y Tế TP.HCM
Tin cùng chuyên mục
(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ