x

Khoa Xét Nghiệm

 

Bác sĩ & Kỹ thuật viên thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa xét nghiệm:

Bs. CKI Từ Thị Huệ Trang - CCHN: 010869/HCM-CCHN

Phạm vi hoạt động chuyên khoa Xét nghiệm: Huyết học, Hóa sinh.

 

 

 

 

 

 

(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ