x

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

NGUYỄN BÁ HỢP
THẠC SĨ BÁC SĨ CKII

NGUYỄN BÁ HỢP

NGUYỄN THANH LÂM
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

NGUYỄN THANH LÂM

TRƯƠNG ĐỖ KHOA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

TRƯƠNG ĐỖ KHOA

TRƯƠNG PHÚ SANG
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

TRƯƠNG PHÚ SANG

NGUYỄN HOÀNG MINH
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

NGUYỄN HOÀNG MINH

LÊ HOÀNG PHƯƠNG
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

LÊ HOÀNG PHƯƠNG

VÕ VĂN ANH
BÁC SĨ CKI TAI MŨI HỌNG

VÕ VĂN ANH

LƯ PHƯỚC HÒA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

LƯ PHƯỚC HÒA

HUỲNH NHẤT CAO NHÂN
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II

HUỲNH NHẤT CAO NHÂN

NGÔ THỊ TUYẾT
BÁC SĨ CKI SẢN PHỤ KHOA

NGÔ THỊ TUYẾT

PHAN THỊ THANH HIỀN
BÁC SĨ CKI CĐHA

PHAN THỊ THANH HIỀN

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
BÁC SĨ CKI NHI

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

NGUYỄN THỊ ÁI TRÂM
BÁC SĨ CKI DA LIỄU

NGUYỄN THỊ ÁI TRÂM

NGUYỄN THỊ DOAN
BÁC SĨ CK MẮT

NGUYỄN THỊ DOAN

(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ