x

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

NGUYỄN BÁ HỢP
THẠC SĨ BÁC SĨ CKII

NGUYỄN BÁ HỢP

NGUYỄN THANH LÂM
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

NGUYỄN THANH LÂM

TRƯƠNG ĐỖ KHOA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

TRƯƠNG ĐỖ KHOA

TRƯƠNG PHÚ SANG
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

TRƯƠNG PHÚ SANG

NGUYỄN HOÀNG MINH
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

NGUYỄN HOÀNG MINH

LÊ HOÀNG PHƯƠNG
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

LÊ HOÀNG PHƯƠNG

VÕ VĂN ANH
BÁC SĨ CKI TAI MŨI HỌNG

VÕ VĂN ANH

LƯ PHƯỚC HÒA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I

LƯ PHƯỚC HÒA

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
BÁC SĨ CKI NHI

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

NGUYỄN THỊ DOAN
BÁC SĨ CK MẮT

NGUYỄN THỊ DOAN

ĐẶNG THỊ BÌNH
Thạc sĩ Bác sĩ SPK

ĐẶNG THỊ BÌNH

(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ