x

Giấy phép hoạt động - Danh sách Đội ngũ NVYT - VB Chuyên môn hành nghề khám chữa bệnh

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI PKĐK TÂM AN:

 

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn2

 

 1.  

Nguyễn Thanh Lâm

 • 006154/HCM-CCHN, ngày 18/01/2013;
 • 09/QĐ-SYT, ngày 13/01/2016
 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại;
 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học Gia đình

06:00 – 21:00

Người chịu trách nhiệm chuyên môn KT PKĐK kiêm phụ trách CK Ngoại; KCB Bác sĩ Gia đình.

 

 1.  

Nguyễn Duy Điền

0011561/BYT-CCHN, ngày 26/12/2013

 • Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại tiết niệu

Thứ 7:

07:00 – 19:00

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại tiết niệu

 

 1.  

Bùi Thanh Tâm

011510/HCM-CCHN, ngày cấp 29/11/2013

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

 

 1.  

Trương Phú Sang

 • 003927/ AG-CCHN, ngày 23/12/2013
 • Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

06:00 – 21:00

Phụ trách chuyên khoa Nội

 

 1.  

Nguyễn Hoàng Minh

012255/HCM-CCHN, ngày 04/12/2013

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Thứ 2 đến thứ 7:

06:00 – 16:45

Chủ nhật:

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

 

 1.  

Nguyễn Thị Như Hà

0001520/BL-CCHN, ngày cấp: 30/06/2015

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

 

 1.  

Lê Hoàng Phương

0026111/HCM-CCHN, ngày 24/10/2014

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 đến thứ 6:

17:05 – 21:00

Thứ 7:

07:00 – 21:00

Chủ nhật:

12:05 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Siêu âm

 

 1.  

Đỗ Quốc Hùng

002182/HCM-CCHN, ngày 11/09/2012

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Thứ 7, Chủ nhật:

06:00 – 16:55

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

 

 

 1.  
 •  Lê Thị Nhàn

000097/TG-CCHN ngày cấp 24/12/2012.

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Siêu âm

 

 1.  

Hồ Thị Kim Phụng

 

041735/HCM-CCHN, ngày 10/04/2018

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Chủ nhật: 

06:00 – 17:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

 

 1.  

Nguyễn Thị Mai Thanh

0025996/HCM-CCHN, ngày 24/10/2014

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 7, Chủ nhật: 

16:15 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

 

 1.  

Đặng Thị Bình

0024115/HCM-CCHN, ngày 04/08/2014

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

   06h00 - 21h00

Phụ trách chuyên khoa sản phụ khoa; Siêu âm SPK; Siêu âm tổng quát

 

 1.  

Trương Đỗ Khoa

0031539/HCM-CCHN, ngày 08/09/2015

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

06:00 – 21:00

Phụ trách chuyên khoa Nhi

 

 

 1.  

Nguyễn Phương Dung

042597/HCM-CCHN, ngày 10/07/2019

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thứ 2 đến thứ 6:

17:05 – 21:00

Thứ 7, Chủ nhật:

07:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

 

 1.  

Phạm Trần Khánh Điềm

001062/HCM-CCHN, ngày 1010/07/2012

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Siêu âm

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; Siêu âm

 

 1.  

Lê Mạnh Hà

0007653/ĐNAI-CCHN,  ngày: 18/12/2013

 • Chuyên khoa Phục hồi chức năng

06:00 – 21:00

Phụ trách chuyên khoa Phục hồi chức năng

 

 1.  

Huỳnh Thành Chung

005917/TG-CCHN, ngày 18/02/2022

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng

Thứ 7:

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng

 

 1.  

Nguyễn Khắc Vũ

000389/HCM-CCHN, ngày 27/04/2012

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng
 • Thứ 2 đến Chủ nhật: 

06:00 – 16:45

Phụ trách chuyên khoa Tai mũi họng

 

 1.  

Võ Văn Anh

001818/HCM-CCHN, ngày 21/08/2012

 • Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng

Thứ 2 đến Chủ nhật:

16:30 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng

 

 1.  

Phạm Quang Hiền

0026162/ HCM-CCHN, ngày 27/10/2014

 • Chuyên khoa Y học cổ truyền

06:00 – 21:00

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu Khoa Y học Cổ truyền

 

 1.  

Nguyễn Văn Hùng

051485/HCM-CCHN, ngày cấp: 23/04/2021

 • Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

06:00 – 21:00

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

 

 1.  

Lư Phước Hòa

0006293/BYT-CCHN ngày 06/09/2013

 • Chuyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 đến Thứ 6:

06:00 – 07h25

Thứ bảy, Chủ nhật:

06:00 – 21:00

Phụ trách phòng nội soi ống tiêu hóa trên và dưới (Nội soi chẩn đoán và điều trị)

 

 1.  

Phan Thanh Bình

 • 002665/HAUG-CCHN, ngày 14/03/2018;
 • 1317/QĐ-SYT, ngày 22/06/2021
 • Bác sĩ Đa khoa
 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Thứ 2 đến Chủ nhật: 

06:00 – 17:00

Phụ trách chuyên khoa Da liễu

 

 1.  

Võ Thị Như Huê

002181/HCM-CCHN, ngày 11/08/2012

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Thứ hai:

17h00 - 21h00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

 

 1.  

Nguyễn Văn Phước

012723/HCM-CCHN ngày 06/12/2013.

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

Thứ 2 đến thứ 6:

17:00 – 21:00

Thứ 7, Chủ nhật:

07:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại (Chấn thương chỉnh hình) (theo DMKT đã được SYT phê duyệt)

 

 1.  

Nguyễn Bá Hợp

0018435/HCM-CCHN, ngày 17/01/2014

 • Bác sĩ Gia đình

Thứ 2, 3, 4, 6, CN:

06:00 – 21:00

Thứ 5:

16:05 – 21:00

 Thứ  7:

16:30 – 21:00

Phụ trách chuyên  khoa Bác sĩ Gia đình

 

 
 1.  

Võ Thị Minh Thùy

 • 0029537/HCM-CCHN  ngày cấp: 16/04/2015
 • Bác sĩ Gia đình

Thứ 2 đến thứ 6:

17:00 – 21:00

Thứ 7, Chủ nhật:

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Bác sĩ Gia đình;

 

 1.  

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 • 001981/HCM-CCHN, ngày 04/09/2012;
 • 864/QĐ-SYT, ngày 12/07/2018
 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học Gia đình

Thứ 7, Chủ nhật: 

07:00 – 17:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học Gia đình

 

 1.  

Nguyễn Thị Doan

005955/HCM-CCHN, ngày 11/01/2013.

 • Chuyên khoa mắt

06:00 – 21:00

Phụ trách chuyên khoa Mắt

 

 1.  

Trần Thị Đỗ Dân

004114/CT-CCHN, ngày 15/03/2016

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Chủ nhật:

    13h00 - 21h00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

 

 1.  

Nguyễn Văn Hiểu

000327/NT-CCHN, 31/12/2013

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
 • Thứ 2 đến Thứ 7:

16:15 – 21:00

 • Chủ nhật:

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

 

 1.  

Văn Nguyễn Tuấn Kha

0006252/GL-CCHN, ngày 21/09/2023

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Thứ 2 đến Chủ nhật: 

06:00 – 21:00

Phụ trách chuyên khoa Răng Hàm Mặt

 

 1.  

Phan Minh Hùng

002854/ĐNO-CCHN, ngày cấp: 14/08/2020

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

06:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

 

 1.  

Lê Ngọc Minh

006540/KG-CCHN, ngày 20/06/2019

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

Thứ 2 đến Chủ nhật: 

17:30 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

 

 1.  

Huỳnh Thái Hòa

001216/BYT-CCHN, ngày 15/10/2012

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt
 • Chủ nhật:

08:00 – 16:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

 

 1.  

Nguyễn Thị Ngọc Yến

0028674/HCM-CCHN, cấp ngày 17/03/2015

 • Chẩn đoán hình ảnh

06:00 – 21:00

Phụ trách chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

 

 1.  

Trương Công Luận

007044/HCM-CCHN, ngày 20/02/2013

 • Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh (X-quang, Siêu âm, CT-Scanner)

Thứ 2 đến thứ 7:

18:05 – 21:00

Chủ nhật:

12:30 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 1.  

Lê Lý Trọng Hưng

047268/HCM-CCHN, ngày cấp: 24/12/2019

 • Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chủ nhật:

13:00 – 18:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 1.  

Nguyễn Tiến Khanh

 • 049014/HCM-CCHN, ngày 10/07/2020;
 • 605/QĐ-SYT, ngày 16/05/2022
 • Bác sĩ Đa khoa
 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng Chủ nhật:

07:00 – 11:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 1.  

Nguyễn Tín Trung

001426/HCM-CCHN, ngày 27/07/2012

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chủ nhật:

07:00 – 17:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 1.  

Đoàn Thị Thúy Hằng

047263/HCM-CCHN, ngày 24/12/2019

 • Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 4:

17:00 – 21:00

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

 1.  

Bùi Đức Thuận

043524/HCM-CCHN, ngày 26/10/2018

 • Kỹ thuật viên X-Quang

06:00 – 21:00

Kỹ thuật viên X-Quang

 

 1.  

Đào Trường Giang

028888/HCM-CCHN, cấp ngày 07/10/2019

 • Kỹ thuật viên (Cử nhân xét nghiệm)

06:00 – 21:00

Phụ trách chuyên khoa Xét nghiệm

 

 1.  

Lê Thị Mỹ Duyên

043489/HCM-CCHN, ngày cấp: 26/10/2018

 • Kỹ thuật viên Xét nghiệm.

06:00 – 21:00

Kỹ thuật viên Xét nghiệm.

 

 1.  

Phan Thị Ngọc Diệu

057397/HCM-CCHN, cấp ngày 12/06/2023

 • Kỹ thuật viên Xét nghiệm

06:00 – 21:00

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 

 1.  

Trần Thị Oanh

0023651/HCM-CCHN, ngày 01/08/2014

 • Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6:

17:00 – 21:00

Thứ 7, Chủ nhật:

07:00 – 19:00

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

 

 1.  

Bá Thị Thu Thủy

003425/BRVT-CCHN, ngày 16/11/2015

 • Cử nhân Điều dưỡng

06:00 – 21:00

Điều dưỡng trưởng

 

 1.  

Phạm Thị Yến

029333/HCM-CCHN, ngày 19/12/2017

 • Điều dưỡng viên

06:00 – 21:00

Điều dưỡng

 

 1.  

Phan Thị Hoa

028904/HCM-CCHN, ngày 19/12/2017

 • Điều dưỡng viên

06:00 – 21:00

Điều dưỡng

 

 1.  

Phạm Thị Tú Anh

055500/HCM-CCHN, cấp 31/10/2022

 • Điều dưỡng

06:00 – 21:00

Điều dưỡng

 

 1.  

Nguyễn Thị Kim Ngân

055471/HCM-CCHN ngày 26/10/2022

 • Điều dưỡng

06:00 – 21:00

Điều dưỡng

 

 1.  

Thái Nguyễn Kim Triều

055741/HCM-CCHN, ngày 22/11/2022

 • Điều dưỡng

06:00 – 21:00

Điều dưỡng

 

 1.  

Nguyễn Thị Nga

056027/HCM-CCHN, ngày 21/12/2022

 

 • Điều dưỡng

06:00 – 21:00

Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục
(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ