x

CHỤP CT SCANNER & NHŨ ẢNH

Hệ thống máy Chụp CT Scanner Alexion Toshiba (Nhật)

 

 

 

Hệ thống máy chụp X-Quang Tuyến vú (Nhũ Ảnh) của BEMEMS PINKVIEW-RT Hàn Quốc

 

Tin cùng chuyên mục
(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ