x

Kênh thư mời từ Sở Y Tế

Kênh thư mời từ Sở Y Tế xuống các đơn vị (cập nhật hàng ngày)

 

 

Về tham dự buổi họp giao ban trực tuyến công tác điều trị người bệnh COVID-19 23/12/2021

 

Giấy mời về việc tham dự buổi họp trực tuyến về Hệ thống Y tế tư nhân tham gia công tác chăm sóc và điều trị F030/9/2021

 

Về tham dự buổi họp giao ban trực tuyến công tác điều trị người bệnh COVID-1930/9/2021

Tin cùng chuyên mục
(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ