x

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

Kết quả chất lượng của 53 phòng khám đa khoa vừa được Sở Y tế đánh giá đến ngày 11 tháng 11 năm 2023:

Sở Y tế sẽ tiếp tục công khai kết quả đánh giá chất lượng các phòng khám đa khoa trong thời gian tới.

Nguồn tin: SỞ Y TẾ TP.HCM

Tin cùng chuyên mục
(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ