x

Bảng giá

Bảng giá Thuốc BHYT áp dụng từ ngày 20-07-2019

Bảng giá Thuốc BHYT áp dụng từ ngày 20-07-2019

Vui lòng xem xem đính kèm >> Bảng giá Thuốc BHYT áp dụng từ ngày 20-07-2019 ...
(028) 3873 8994
Đặt lịch hẹn với Bác sỹ
Hỏi bác sĩ
Liên hệ